Atpakaļ

FA-16, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):325,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
21.februāris - 28.februāris, 2023 (9:00-12:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, darījumu uzraudzības un monitoringa procesa realizācijai, paaugstināt prasmes veikt darījumu izpēti un konstatēt aizdomīgus darījums.   

Mērķauditorija:

Banku un finanšu institūciju darbinieki, kuru pienākumos ietilpst klientu  izpēte to darījumu uzraudzība, un aizdomīgu darījumu konstatēšana un analīze.

Priekšzināšanas:

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai iegūtas prasmes šī kursa apjomā. 

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursa mācību vielu.

Pēc kursa:

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

 • Kursa dalībnieki iegūs teorētiskās  un praktiskas zināšanas par Klienta darījumu uzraudzības procesu .
 • Tiks apskatītas praktiskas metodes darījumu monitoringam pirms darījumu izpilde un pēc darījumu izpildes.
 • Kursā tiks apgūtas darījumu skrīninga metodes starptautiskām un nacionālām sankcijām.
 • Dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni  par aizdomīgu darījumu pazīmēm, to aktuālām tipoloģijām.
 • Tiks apgūtas iemaņas darījumu analīzē un darījumu uzraudzības procesa dokumentēšanai.
 • Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar likumdošanas jaunumiem šajā jomā. 

Kursa apguves rezultātā paaugstināsies dalībnieka izpratne par klientu darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanu un spēja konstatēt aizdomīgus darījums, lai pasargātu savu finanšu institūciju no potenciālā NILLTF riska.

Kursa programma:

1. Klienta darījumu uzraudzība un monitorings:

 • Normatīvais regulējums  un jaunumi;
 • Darījumu uzraudzības procesa nodrošināšanas praktiskie aspekti;

2. Darījumu uzraudzības process  pirms to izpildes:

 • Sankciju skrīninga metodes;
 • Sarežģītu darījumu shēmas;
 • Paaugstināta riska darījumi.

3. Darījumu  uzraudzība un analīze  pēc to izpildes:

 • Monitoringa scenāriji;
 • Brīdinājumi, sarkanie karogi;

4. Aizdomīgi darījumi:

 • Pazīmes, tipoloģijas, aktualitātes;
 • Analīze un ziņojuma sagatavošana;

5. Darījumu izpētes rezultātu dokumentēšana:

 • Darījumu izpēte  kā  klienta izpētes elements;
 • Piemēri, scenāriju analīze, praktiski uzdevumi.