Atpakaļ

FA-15, Praktiskā pieeja cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveide nebanku sektorā

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):325,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
25.aprīlis - 25.aprīlis, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Palīdzēt likuma subjektiem apgūt identifikācijas prasības, izpētes pamatus, klientu sniegtās informācijas pārbaudes un dokumentēšanas metodes, iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprincipus un procedurālo kārtību, kā arī iepazīstināt ar ziņošanas kārtību par aizdomīgiem darījumiem, kas ir iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļa.

Mērķauditorija:

 • Ārpakalpojuma grāmatveži;
 • Nodokļu konsultanti;
 • Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības;
 • Juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • Personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • Izložu un azartspēļu organizētāji;
 • Personas, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus;
 • Juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar tirdzniecību, ja maksājumus veic skaidrā naudā:
  • Transportlīdzekļu;
  • Kultūras pieminekļu;
  • Dārgmetālu, dārgakmeņu;
  • Mākslas un antikvāro priekšmetu uzņēmumi.
 • Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji;
 • Virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzēji;
 • Darbinieki, kas savu tiešo darba pienākumu izpildē saistīti ar NILLTPFN jautājumiem.

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamās.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kursa laikā piedalās praktisko situāciju izpētēs, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

 1. Kursa dalībnieki iemācīsies veikt klienta identifikāciju, noteikt patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgas personas.
 2. Apgūs paņēmienus klientu sniegtās informācijas pārbaudei, dokumentēšanai un uzglabāšanai.
 3. Saņemot iekšējās kontroles sistēmas veidojošo dokumentu piemērus, spēs izprast to raksturojumu un pamatprasības ieviešanai organizācijā.
 4. Orientēsies iesniegto dokumentu specifikā, iemācīsies tos analizēt, pievērst uzmanību detaļām.
 5. Pārzinās nepieciešamo minimālo dokumentu un informācijas apjomu, spēs identificēt klientam aizdomīgus darījumu, pieņemt atbilstošus lēmumus.

Kursa programma:

1. Likuma prasības tā subjektiem:

 • Iekšējas kontroles sistēmas izveidošana,
 • identifikācijas pienākums, izpēte, pārliecināšanās,
 • uzraudzība, ziņošana par aizdomīgiem darījumiem,
 • dokumentu glabāšana.

2. Izskatīto likuma prasību ieviešanas risinājumi:

 • Iekšējas kontroles sistēmas sastāvdaļu izveidošana (procedūru un reģistru piemēri)
 • Anketas un slēdziena veidošana
 • Informācijas pārbaudes kanāli (ko, kur pārbaudīt)
 • Ziņošanas pienākums

Kursā laikā tiks izskatīti praktiski piemēri un uzdevumi gan individuāli, prasmju trenēšanai, gan grupās.