Atpakaļ

DKP, Datu komunikāciju pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):600,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķi

Šajā mācību kursā Jūs iegūsiet priekšstatu par datu komunikāciju un telekomunikāciju tehnoloģiju un sistēmu uzbūves un darbības principiem, kā arī pamatterminiem.

Pēc kursa (iegūtās zināšanas un prasmes)

 • Zināšanas par datu komunikāciju pamatiem un terminoloģiju
 • Izpratni par OSI un TCP/IP modeļu pielietojumu tīklos
 • Izpratni par datu komunikāciju paņēmieniem (analogs, ciparu, virknes, paralēlā, modulācija, multipleksēšana, pakešu un kanālu komutācija)
 • Izpratni pa tīkla topoloģijām (maģistrāles, gredzena, zvaigznes, koka, hibrīda, režģtīkla)
 • Izpratni par tīkla paveidiem (LAN, MAN un WAN)
 • Izpratni par datu pārraides vidēm un to pielietojumu(vītā pāra kabelis, koaksiālais kabelis, optiskais kabelis un antenas)
 • Izpratni par tīkla iekārtām (tīkla karte, modems, koncentrators, komutators, tilts, atkārtotājs, maršrutētājs, vārteja)
 • Izpratni par tīkla protokolu darbības principiem (Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP, ICMP)
 • Izpratni par WAN tīkla tehnoloģijām un protokoliem (X.25, FR, ATM, xDSL, ISDN, MPLS, PDH, SDH)
 • Izpratni par tīkla operētājsistēmā, un tīkla servisiem (klienti, serveri, P2P, virtualizācija, tīkla servisi - DHCP, NAT, SNMP, FTP, TELENET, SNMP, HTTP)
 • Izpratni par konverģentā tīkla tehnoloģijām (balss un video kodēšana, VoIP un IPTV)
 • Izpratni par tīkla drošību (tīkla uzbrukumi - vīrusi, DoS, spoofing, brute force, session hijacking, man-in-the-middle un tīkla aizsardzība - antivīrusi, ugunssiena (firewall), proxy serveri, pakešu filtrācija, ACL)

Mērķauditorija

Mācību kurss ir paredzēts IKT vadītājiem, konsultantiem un pārdevējiem, kuri vēlas iegūt pamatzināšanas par datu komunikāciju tīkliem, kā arī telekomunikāciju un datu pārraides pakalpojumu darbu veicējiem bez priekšzināšanām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Kursa materiāli

Mācību kursa prezentācijas materiāls apkopots grāmatā.

Kursa saturs

1. Datu komunikāciju pamati

1.1.   Pārskats par datu komunikāciju elementiem (DTE, DCE, paketes, bitu un baiti, datu uzglabāšana)

1.2.   Datu attēlošana (decimālā, binārā, HEX, ASCII)

2. Datu komunikāciju modeļi

2.1.   OSI modelis

2.2.   TCP/IP modelis

3. Datu komunikāciju paņēmieni

3.1.   Datu pārraides metodes (analogā, ciparu, caurlaidspēja, virknes, paralēlā, sinhronā, asinhronā)

3.2.   Analogā modulācija (amplitūdas, frekvenču, fāzes)

3.3.   Ciparu modulācija (ASK, FSK, BPSK, QPSK, QAM)

3.4.   Multipleksēšanas paņēmieni (FDM, TDM, CDM, WDM)

3.5.   Komutācijas paņēmieni (kanālu, pakešu)

4. Tīkla topoloģijas

4.1.   Fiziskās un loģiskās topoloģijas

4.2.   Maģistrāles (bus), gredzena (ring), zvaigznes (star), koka (tree), hibrīda (hybrid), režģtīkla (mesh)

5. Tīkla paveidi

5.1.   Lokālais tīkls (LAN), pilsēttīkls (MAN), globālais vai teritoriālais tīkls (WAN)

6. Datu pārraides vides

6.1.   Kabeļi – vītā pāra kabelis, koaksiālais kabelis, optiskais kabelis

6.2.   Bezvadu tehnoloģijas – antenas

7. Tīkla iekārtas

7.1.   Tīkla karte (NIC), modems, koncentrators (hub), komutators (switch), tilts (bridge), atkārtotājs (repeater), maršrutētājs (router), vārteja (gateway)

8. Tīkla protokoli

8.1.   Ethernet un ARP

8.2.   IP, TCP, UDP, ICMP

9. WAN tīklu tehnoloģijas un protokoli

9.1.   X.25, Frame Relay (FR), Asynchronous Transfer Mode (ATM), Digital Subscriber Line (xDSL), Integrated Services Digital Network (ISDN), Multi Protocol Label Switching (MPLS)

9.2.   Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH), Synchronous Digital Hierarchy (SDH)

10. Tīkla operētājsistēmas un tīkla servisi

10.1. Tīkla arhitektūra (klienti, serveri, P2P, virtualizācija)

10.2. DHCP, NAT, SNMP, FTP, TELENET, SNMP, HTTP

10.3. Microsoft Windows, Linux, Unix

11. Konverģentā tīkla tehnoloģijas

11.1. Balss kodēšanas principi

11.2. Video kodēšanas principi

11.3. IP balss (VoIP)

11.4. IP televīzija (IPTV)

12. Tīkla drošība

12.1. Tīkla uzbrukumi (vīrusi, DoS, spoofing, brute force password attacks, session hijacking attacks, man-in-the-middle attacks)

12.2. Antivīrusu programmatūra, ugunssiena (firewall), proxy serveri, pakešu filtrācija, Access Control List (ACL)