Atpakaļ

DDP, Dizaina Domāšana Praksē

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:24
Kursa cena, EUR (bez PVN):750,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

 

Pēdējās desmitgadēs vārdi “dizains”, “inovācijas” vai “dizaina domāšana” tiek dzirdēti ļoti bieži. Varbūt pat pārāk bieži, un tas liek aizdomāties par to, vai šiem vārdiem ir kāda nozīme. 

Atsaucoties uz McKinsey & Company dizaina indeksa pētījumu, uzņēmumi, kuri regulāri praktizē dizaina domāšanas principus, uzrāda par 32% augstāku tirgus izaugsmi kā tirgus vidējais. 

Šobrīd internetā ir pieejami neskaitāmi kursi, kuros tiek aprakstīta dizaina domāšana un prakses piemēri no minētajām organizācijām. Taču, lai patiesi izprastu dizaina pieeju, to nepieciešams pieredzēt. 

Kurss “Dizaina Domāšana Praksē” ir izstrādāts tā, lai ik viens dalībnieks varētu pieredzēt dizaina domāšanas principus uz savas ādas un izmantot tos pēc kursa pabeigšanas. 

Mācību kursa ilgums, mācību stundās

24h, no kurām: 

 • 18h klātienē ar pasniedzēju
 • 3h praktiskie mājasdarbi
 • 3h teorētiskie mājasdarbi

Kursa pasniegšanas veids

Darbs grupās kursa pasniedzēja vadībā.

(70% prakse / 30% teorija) 

Pirms katras nodarbības dalībniekiem tiek uzdots iepazīties ar materiāliem saistībā ar attiecīgo nodarbību. 

Kursa mērķauditorija

Dažāda spektra profesionāļi, kuri ir dzirdējuši par dizaina domāšanu, taču to nav izmantojuši praksē. 

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Uzsākot kursu, dalībnieki apņemas aktīvi piedalīties kursā un pirms nodarbībām iepazīties ar uzdoto materiālu. 

Kursa mērķis

Iepazīties ar dizaina domāšanu praktiskā līmenī, atrisinot kursa vadītāja piemeklētu biznesa izaicinājumu un strādājot multidisciplinārās grupās. 

Mācīšanas rezultāti

 • Dalībnieki ir pieredzējuši vienu dizaina domāšanas iterāciju strādājot komandā ar citiem dalībniekiem.
 • Dalībnieki ir iepazinušies ar dizaina domāšanu kā filozofiju praktiskā līmenī .
 • Dalībnieki ir pielietojuši dažāda veida dizaina domāšanas instrumentus.
 • Dalībnieki ir veikuši klientu un/vai lietotāju intervijas.
 • Dalībnieki ir izmēģinājuši dažādas ideju radīšanas tehnikas.
 • Dalībnieki ir veikuši radīto ideju agrīnu prototipēšanu.
 • Dalībnieki ir realizējuši prototipa testēšanu ar klientiem un/vai lietotājiem. 

Sertifikācijas eksāmens

Nav

Mācību materiāli

BDA sagatavoti mācību materiāli.

Kursa pasniedzējs dalās materiālos, ar kuriem nepieciešams iepazīties uz katru nodarbību. 

Kursa noslēgumā

Katrs dalībnieks saņem Baltijas Datoru Akadēmijas Apliecību  par kursa iziešanu. 

Kursa saturs 

1. Sagatavošanās nodarbībām (1.5h)

 • Lasāmviela par dizaina domāšanu
 • Video ar prakses piemēriem 

2. Ievada nodarbība (3h)

 • Ievads dizaina domāšana
 • Dizaina ietekme biznesā
 • Dubultā dimanta metodoloģija
 • Dizaina domāšanas prakses piemēri
 • Iepazīšanās ar kursa izaicinājumu 

Mājasdarbs: 

 • Lasāmviela par izpēti (0.5h) 

3. Izpētes darbnīca (3h)

 • Konteksta izpēte
 • Klienta profila definēšana
 • Klientu interviju veikšana 

Mājasdarbs: 

 • Lasāmviela par definēšanu (0.5h)
 • Intervijas veikšana (1h) 

4. Definēšanas darbnīca (3h)

 • Interviju rezultātu apkopošana
 • Klienta ceļa kartēšana
 • Izaicinājuma pārdefinēšana 

Mājasdarbs: 

 • Lasāmviela par ideju radīšanu (0.5h) 

5. Ideju radīšanas darbnīca (3h)

 • Ideju radīšana izmantojot dažāda līmeņa tehnikas
 • Ideju prioritizēšana
 • Ideju izvēle 

Mājasdarbs: 

 • Lasāmviela par eksperimentēšanu (0.5h) 

6. Eksperimentēšanas darbnīca (3h)

 • Prototipēšana grupā
 • Prototipu analīze
 • Prototipa testēšanas kārtības sagatavošana 

Mājasdarbs:

 • Lasāmviela par eksperimentu rezultātu apkopošanu (0.5h)
 • Eksperimenta veikšana (1h) 

7. Noslēguma nodarbība (3h)

 • Eksperimentu rezultātu apkopošana
 • Grupu rezultātu prezentācijas
 • Kursa retrospekcija