Atpakaļ

CPRE-FL, IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:24
Kursa cena, EUR (bez PVN):1250,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
28.februāris - 2.marts, 2023 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Mērķauditorija

 • Analītiķi un konsultanti;
 • Sistēmu inženieri, sistēmu arhitekti un testēšanas speciālisti;
 • Projektu vadītāji un kvalitātes vadītāji;
 • Visi citi speciālisti, kuru pienākumos ietilpst prasību izstrāde.

Kursa mērķis

Galvenais kursa mērķis ir sniegt plašas zināšanas par prasību Inženierijas disciplīnu un tās lomu informācijas sistēmu (IS) dzīvesciklā, un sagatavot dalībniekus sertifikācijas eksāmena IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL) kārtošanai, kurš uz doto brīdi ir populārākais eksāmens prasību inženierijā (vairāk nekā 20000 sertificētie cilvēki vairāk nekā 50 valstīs)

Pēc kursa apgūšanas dalībnieki

 • Būs ieguvuši praktiskās zināšanas par prasību inženierijas disciplīnu kā galveno projektu veiksmes faktoru;
 • Būs iepazinušies ar pieeju prasību inženierijas procesam, kura nav atkarīga no kādas specifiskas metodoloģijas, rīka vai tirgus daļas;
 • Būs apguvuši prasību inženieriju ne tikai kā prasību dokumentēšanas, bet arī kā zināšanu iegūšanas un organizācijas, trasēšanas, caurskatīšanas un izmaiņu vadības procesu;
 • Būs spējīgi pielietot noteiktai situācijai atbilstošas vispāratzītas un pierādītas prasību inženierijas metodes un tehnikas;
 • Būs sagatavoti IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL) sertifikācijas eksāmenam.

Priekšzināšanas:

Izpratne par programmatūras izstrādes dzīves ciklu.

Sertifikācijas eksāmens:

 • IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL).

Kursa saturs:

1. Ievads un pamati:

2. UML sertifikācijas programma:

 • Sistēma, sistēmas konteksts un robežas
 • Sistēmas un tās robežu identifikācija

3. Prasību izzināšana:

 • Prasību avoti
 • Prasību kategorizēšana
 • Izzināšanas tehnikas

4. Prasību dokumentēšana:

 • Dokumentēšanas tipi
 • Dokumentu struktūra
 • Prasību dokumentu izmantošana
 • Prasību dokumentu kvalitātes kritēriji
 • Prasību kvalitātes kritēriji
 • Vārdnīca

5. Prasību dokumentēšana ar dabisku valodu:

 • Valodas efekti
 • Prasību struktūra un sagatavju izmantošana

6. Prasību modelēšana:

 • Modelis
 • Mērķu modeļi
 • Lietošanas piemēri
 • Prasību trīs perspektīvas
  • Datu perspektīva
  • Funkciju perspektīva
  • Uzvedības perspektīva

7. Prasību validācija un komunikācija:

 • Prasību kvalitātes aspekti
 • Prasību validācijas principi
 • Prasību validācijas tehnikas
 • Prasību dokumentēšana

8. Prasību pārvaldība:

 • Prasību atribūtu specificēšana
 • Prasību skatījumi
 • Prasību prioritāte
 • Prasību trasēšana
 • Prasību versionēšana
 • Prasību izmaiņu vadība
 • Prasību novērtēšana

9. Rīku atbalsts:

 • Rīku tipi
 • Ievads rīkos
 • Rīku izvēle