Atpakaļ

AD_CC_IL2, Adobe Illustrator CC lietpratējiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķis:

Iemācīt studentiem patstāvīgi veidot sarežģītas vektorgrafikas ilustrācijas programmā Adobe Illustrator CC, sagatavot dokumentus izdrukai profesionālās drukas iekārtās.

Mācīšanas rezultāti:

 • izveidot sarežģītas ilustrācijas,
 • rediģēt sarežģītas ilustrācijas,
 • pārveidot rastra grafikas objektus uz vektorgrafikas objektiem,
 • veidot īpašus efektus,
 • strādāt ar diagrammām,
 • veidot objektus, izmantojot perspektīvas režģi,
 • sagatavot dokumentus komerciālai drukai,
 • eksportēt grafiskos objektus tīmeklim.

Mācību materiāli:

Katrs students saņem Adobe Illustrator CC mācību grāmatu.

Kursa noslēgumā:

Kursa beigās studenti saņem diplomu par kursa apgūšanu.

Mācību kursa saturs:

1. Sarežģītu ilustrāciju izveide:

 • Pielāgotu formu izveide
 • Trajektoriju kombinēšana
 • Atvasinātās trajektorijas
 • Formu dzēšana

2. Sarežģītu ilustrāciju uzlabošana:

 • Simbolu izveidošana
 • Darbs ar simbolu rīkiem
 • Objektu organizēšana slāņos
 • Rakstu (pattern) bibliotēkas izveidošana
 • Režģtīkla (mesh) izveidošana
 • Pielāgotu otu izveidošana
 • Krāsošana, izmantojot Live Paint

3. Rastra grafikas pārveidošana vektorgrafikā:

 • Automātiskā trasēšana (tracing)
 • Trasēšanas rezultāta korekcija
 • Pielāgotu iestatījumu šablona izveide
 • Trasēšanas rezultāta konvertēšana uz trajektorijām

4. Īpašu efektu izveidošana:

 • Efektu izmantošana
 • Masku izveide
 • Trajektoriju vienkāršošana
 • Objektu pārejas izveidošana
 • Teksta stilu veidošana un izmantošana
 • Grafisko stilu koplietošana
 • 3-Dimensiju efektu veidošana

5. Darbs ar diagrammām:

 • Diagrammu izveidošana
 • Diagrammu formatēšana

6. Zīmēšana perspektīvā:

 • Objekti perspektīvas režģī
 • Teksta pievienošana perspektīvas režģī

7. Dokumentu izvade:

 • Izvadāmās darba lapas definēšana
 • Krāsu pārvaldīšanas iestatījumi
 • Virsuzdrukas (overprint) priekšapskate
 • Īpatkrāsu (spot) izmantošana
 • Savietotā novilkuma (composite proof) izdruka
 • Krāsu dalījuma izveide
 • Pakotnes sagatavošana
 • PDF formāta faila izveide

8. Grafisko objektu eksportēšana tīmeklim un mobilajām iekārtām:

 • Darbību automatizēšana
 • Šķēlumu veidošana
 • Failu eksports SWF formātā.