Atpakaļ

55264, Ievads Python programmēšanas valodā

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:40
Kursa cena, EUR (bez PVN):1600,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
27.marts - 31.marts, 2023 (9:00-16:15) OnlineLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis

Nodrošināt kursa dalībniekus ar Python programmēšanas valodas pamatzināšanām.

Kursa mērķauditorija

Kurss paredzēts programmētājiem, IT nozarē strādājošajiem, kas vēlas celt savu kvalifikāciju un apgūt jaunu programmēšanas rīku; ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt Python programmēšanasa valodu.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot darbības, izmantojot datu tipus un operatorus;
 • Izveidot vadības plūsmas darbības;
 • Izveidot ievades un izvades darbības;
 • Uzrakstīt un dokumentēt kodu noteiktam risinājumam;
 • Veikt problēmu novēršanu un rakstīšanas kļūdu apstrādes darbības;
 • Veikt darbības, izmantojot moduļus un rīkus;

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Sešu mēnešu pieredze koda rakstīšanā jebkurā programmēšanas valodā (ieteicams)

Mācību materiāli

Mācību materiāli tiek nodrošināti

Kursa saturs

1. Darbību veikšana, izmantojot datu tipus un operatorus

 • Datu tipu piešķiršana mainīgajiem
 • Datu un datu tipu darbību veikšana
 • Aritmētisko, salīdzināšanas un loģisko darbību veikšana

2. Plūsmas kontrole ar lēmumiem un cikliem

 • Koda segmentu ar sazarošanos izveide un analīze
 • Koda segmentu ar atkārtojumiem izveide un analīze

3. Ievades un izvades dabību veikšana

 • Python koda segmentu, kas veic faila ievades un izvades darbības, izveide
 • Python koda segmentu, kas veic konsoles ievades un izvades darbības, izveide

4. Koda dokumentēšana un strukturēšana

 • Koda segmentu izveide un analīze
 • Koda segmentu dokumentēšana, izmantojot komentārus un dokumentācijas virknes

5. Problēmu novēršana un kļūdu apstrāde

 • Kļūdainu koda segmentu atklāšana, analīze un kļūdu novēršana
 • Koda segmentu, kas apstrādā izņēmumus, analīze un izveide

6. Darbību veikšana, izmantojot moduļus un rīkus

 • Iebūvēto moduļu izmantošana pamatdarbību veikšanai
 • Iebūvēto moduļu izmantošana sarežģītāku darbību veikšanai