Atpakaļ

55264, Ievads Python programmēšanas valodā

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:40
Kursa cena, EUR (bez PVN):1500,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
29.augusts - 2.septembris, 2022 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis

Nodrošināt kursa dalībniekus ar Python programmēšanas valodas pamatzināšanām.

Kursa mērķauditorija

Kurss paredzēts programmētājiem, IT nozarē strādājošajiem, kas vēlas celt savu kvalifikāciju un apgūt jaunu programmēšanas rīku; ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt Python programmēšanasa valodu.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas dalībnieki būs spējīgi:

 • Izveidot darbības, izmantojot datu tipus un operatorus;
 • Izveidot vadības plūsmas darbības;
 • Izveidot ievades un izvades darbības;
 • Uzrakstīt un dokumentēt kodu noteiktam risinājumam;
 • Veikt problēmu novēršanu un rakstīšanas kļūdu apstrādes darbības;
 • Veikt darbības, izmantojot moduļus un rīkus;

Kursa apmeklēšanas priekšnoteikumi

Sešu mēnešu pieredze koda rakstīšanā jebkurā programmēšanas valodā (ieteicams)

Sertifikācijas eksāmens

Kurss palīdz sagatavoties sertifikācijas eksāmenam

Sertifikācijas eksāmens ir iekļauts cenā.

Sertifikācijas eksāmenu kārto BDA autorizētajā sertifikācijas centrā 6 mēnešu laikā pēc kursa noslēguma, vienojoties par eksāmena dienu un laiku.

Mācību materiāli

Mācību materiāli tiek nodrošināti

Kursa saturs

1. Darbību veikšana, izmantojot datu tipus un operatorus

 • Datu tipu piešķiršana mainīgajiem
 • Datu un datu tipu darbību veikšana
 • Aritmētisko, salīdzināšanas un loģisko darbību veikšana

2. Plūsmas kontrole ar lēmumiem un cikliem

 • Koda segmentu ar sazarošanos izveide un analīze
 • Koda segmentu ar atkārtojumiem izveide un analīze

3. Ievades un izvades dabību veikšana

 • Python koda segmentu, kas veic faila ievades un izvades darbības, izveide
 • Python koda segmentu, kas veic konsoles ievades un izvades darbības, izveide

4. Koda dokumentēšana un strukturēšana

 • Koda segmentu izveide un analīze
 • Koda segmentu dokumentēšana, izmantojot komentārus un dokumentācijas virknes

5. Problēmu novēršana un kļūdu apstrāde

 • Kļūdainu koda segmentu atklāšana, analīze un kļūdu novēršana
 • Koda segmentu, kas apstrādā izņēmumus, analīze un izveide

6. Darbību veikšana, izmantojot moduļus un rīkus

 • Iebūvēto moduļu izmantošana pamatdarbību veikšanai
 • Iebūvēto moduļu izmantošana sarežģītāku darbību veikšanai