Atpakaļ

Projektu vadība

Baltijas Datoru akadēmijai (BDA) ir vairāk kā 8 gadu pieredze apmācību projektu un projekta ideju izstrādē, dokumentu sagatavošanā finanšu resursu piesaistei, apmācību projektu realizācijā gan biznesa klientiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sociālajiem partneriem.

BDA galvenie darbības virzieni projektu vadībā:

1)   Klientu konsultēšana par projekta izstrādi, finansējuma piesaisti un atbilstošo apmācības risinājumu izvēli;

2)   Dalība dažādos vietēja mēroga un starptautiskos projektos;

3)   Klientu projektu vadība un koordinēšana atbilstoši klientu vajadzībām;

4)  Apmācības projektu vadībā ar starptautisku sertifikāciju (Project+, PMP).

BDA kopš 2003.gada ir realizējusi vairāk kā 50 starptautiskus un Latvijas mēroga projektus -  kultūras un izglītības, IT un citās jomās, piedāvājot darbinieku apmācības uzņēmumiem pēc standartizētām programmām, kā arī izstrādājot pielāgotus apmācību risinājumus. Projektu rezultātā uzņēmumos un izglītības iestādēs, kā arī citās organizācijās ir ieviesti dažādi interaktīvi apmācību risinājumi, apmācīti uzņēmumu un iestāžu darbinieki dažādu IKT rīku un nozarei specifisku IT sistēmu lietošanā.


BDA ekspertiem ir teorētiskas zināšanas un praktiska pieredze projektu vadībā, ko apliecina starptautiski atzīti sertifikāti projektu vadībā.