Nodarbināto personu profesionālās kompetences

Untitled Document

Profesionālā pilnveide

NĀC MĀCĪTIES Baltijas Datoru akadēmijā!

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums*

Kopējā mācību maksa**(EUR)

Līdzmaksā-jums 10%** (EUR)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Microsoft Excel pamata zināšanas tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā

Aija Virse, Ilmārs Bauga, Jānis Stūris, Atis Verdenhofs

64 h (32 h – klātiene, 32 h – neklātiene)

 288,00

28,80

Google Adwords kampaņu organizēšana un web datu analītikas pamati

Datorlietošanas un interneta lietošanas pamati, angļu valodas pamatzināšanas

Inga Kate Barkovska

64 h (32 h – klātiene, 32 h – neklātiene)

288,00 

28,80

Agile un Scrum projektu vadība

Zināšanas par projektu vadības pamatprincipiem

Aldis Ērglis

32 h (16 h – klātiene, 16 h – neklātiene)

144,00 

14,40

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

Pieredze IT pakalpojumu vadībā

Ēriks Eglītis

48 h (24 h – klātiene, 24 h – neklātiene)

216,00 

21,60

IT drošība uzņēmumā

Datorlietošanas un interneta lietošanas pamati

Ainis Mūsiņš, Uldis Žimants

32 h (16 h – klātiene, 16 h – neklātiene)

144,00 

14,40

* h = mācību stundas.

** mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācības tiks uzsāktas jūnijā un notiks darba dienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 16. aprīlim!

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

  • Baltijas Datoru akadēmija, Tallinas iela 4, 3. stāva administrācijā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: Iluta.Egle@bda.lv, T. 20457455