Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides iespējas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu

Untitled Document

Nāc mācīties pie mums, jo pie mums mācās IT nozares līderi!

Nenokavē - pieteikšanās līdz 2018.gada 16. aprīlim!

Profesionālā pilnveide

Izglītības programma

Mērķprofesija

Izglītības programmas mērķi

Mācību ilgums, stundās*

Tavs maksājums** (EUR)

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Finanšu un biznesa analītiķi, projektu vadītāji, uzņēmumu/iestāžu vadītāji

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • datu analīzē, izmantojot dažādus Excel analīzes rīkus;
 • apjomīgu datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā;
 • aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas Excel funkcijas;
 • darbgrāmatas aizsardzības norādīšanā, koplietošanā un izmaiņu apstrādē.

64 h

28,80

Google Adwords kampaņu organizēšana un web datu analītikas pamati

Mārketinga darbinieki, uzņēmumu/iestāžu vadītāji, reklāmdevēji un citi, kas sākuši vai kas tuvākajā laikā plāno sākt veidot reklāmas kampaņas Google AdWords un Google Display Network

Attīstīt iemaņas un prasmes:

 • veidot efektīvas AdWords un Google Display Network kampaņas un veikt optimizācijas pasākumus;
 • zināt atšķirības starp dažādajiem reklāmas veidiem un to, kā efektīvi sasniegt interesējošo auditoriju;
 • analizēt uzņēmuma mājaslapas apmeklējuma datus un pieņemt ar datiem pamatotus biznesa lēmumus vai izteikt ieteikumus uzņēmuma mērķu veiksmīgākai sasniegšanai.

64 h

28,80

Agile un Scrum projektu vadība

Projektu vadītāji, IS izstrādātāji, testētāji, produktu īpašnieki

Scrum ir viena no populārākajām IT izstrādes projektu vadības pieejām.

Programmatūras izstrādes veiksmes pamatā ir radītā produkta kvalitāte un spēja realizēt produktu noteiktā budžeta ietvaros, kas parasti ir tieši saistīts ar produkta realizācijas termiņiem.

Šajā programmā mācību dalībnieki iepazīsies ar SCRUM sistēmu, tās noteikumiem, artefaktiem un rīkiem, kā arī iegūs iemaņas sistēmas pielietošanai projektu realizācijai.

32 h

14,40

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

IT profesionāļi, sistēmu un tīkla administratori, vadītāji un vadība, kas ir atbildīgi par IT pakalpojumu piegādi/ ieviešanu/nodrošināšanu kādā uzņēmumā/iestādē

Pēc programmas veiksmīgas apgūšanas mācību dalībniekiem būs pamatprasmes:

 • IT pakalpojumu atbalstā,
 • IT pakalpojumu piegādē,
 • IT incidentu vadībā,
 • IT problēmu vadībā,
 • IT pārmaiņu vadībā,
 • IT pakalpojumu izmaksu vadībā.

48 h

21,60

IT drošība uzņēmumā

Drošības speciālisti, drošības risku vadītāji

Programmas mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā;
 • iepazīstināt ar rīkiem un procedūrām drošības risku profilaksei un incidentu novēršanai;
 • datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

32 h

14,40

*akadēmiskās stundas, 50% – klātienē, 50% – neklātiene.
**mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir Tavs līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācības tiks uzsāktas 2018. gada jūnijā un notiks darba dienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00.

KAS VAR PIETEIKTIES

Strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam.

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšana:

 • Baltijas Datoru akadēmija, Tallinas iela 4 (ieeja no Miera ielas), 3. stāva administrācijā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: Iluta.Egle@bda.lv, T. 20457455

Iepriekšējo kursu apmeklētāju komentāri:

Pēc katras teorētiskās nodaļas sekoja praktiskie darbi.
Laba datortehnika, virtuālie serveri - darbojās kā pienākas.
Pasniedzējs mudina uzdot jautājumus. Labs apmācīšanas temps.
Ļoti labi gan kursa praktiskie darbi, gan pasniedzēja izveidotie mājas darbi.
Iespēja mācīties ārpus darba laika un ļoti laba kursa cena.
Iegūtās zināšanas ļoti noderēs darbā.Turpināšu apmācības tālāk.
Izglītības programma kopumā lieki netērē laiku un ir ar koncentrētu materiālu.
Pozitīva attieksme no pedagoga puses, strādā ar aizrautību.
Daudz informācijas, skaidrojumu, aprakstu utt.
Izglītības programma ļoti vērtīga jaunu mērķu sasniegšanā darba tirgū.