Iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatprincipus patstāvīgi un bezmaksas

Capture

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Lietuvas un Itālijas mācību centriem, kā arī šo valstu sociālajām organizācijām Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija” ietvaros izstrādāja e-kursu, kura mērķis ir apkopot sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, lai izstrādātu mūsdienīgu katrai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT, palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi arī veicinot viņu integrāciju.

Lai gan projekta mērķa grupa ir ārvalstnieki, kuri ir izvēlējušies savu dzīvi iekārtot kādā no projekta sadarbības partnervalstīm, mācību materiāli ir brīvi pieejami ik vienam interesentam, katrs ir laipni aicināts iepazīties ar projekta platformu (http://digital.bda.lv), kurā piereģistrējoties, Jums būs pieejami visi mācību materiāli un citi papildus resursi, kuri paredzēti individuālai apguvei. Dažas no piedāvātajām tēmām, kā piemēram “Nodokļi” un “Atbalsta iespējas” ir pielāgotas Latvijas, Lietuvas un Itālijas auditorijai, līdz ar to tiek sniegta iespēja padziļinātāk izprast tieši šīs valsts vidi.

Ja vēlaties sākt individuālo apmācību, apmeklējiet apmācību tīmekļa vietni: http://digital.bda.lv

Lai iegūtu vairāk informācijas par projektu, lūdzu, sazinieties ar: sbepm@bda.lv

 Projekta sadarbības partneri:

  • Baltijas Datoru akadēmija (BDA) - Latvija
  • Baltijos kompiuteriu akademija (BKA) - Lietuva
  • Training 2000 - Itālija
  • Associazione caritativa diocesana "Giustizia e Pace" onlus – Itālija
  • Biedrību “Patvērums “Drošā māja””- Latvija
  • Social-educational initiatives centre PLUS (SEI PLUS) - Lietuva

Projekta līgums Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469

* “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence”

Projekta realizācijas periods: 01.10.2017. – 30.09.2019., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv.

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.