Piedalies aptaujā “Kiberdrošības menedžmenta prasmju identificēšana un trūkumu mazināšana mazos un vidējos uzņēmumos"!

RedCYBERSG

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Kiberdrošības menedžmenta prasmju identificēšana un trūkumu samazināšana mazos un vidējos uzņēmumos (MVU)” Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987 ietvaros, lūdzam Jūs - uzņēmuma vadītājus, valdes priekšsēdētājus un valdes locekļus - aizpildīt aptaujas anketu.

Aptaujas mērķis ir identificēt mazo un vidējo uzņēmumu prasmju trūkumus kiberdrošības jomā, kā arī  labās prakses principus pēc kuriem uzņēmumi strādā, ne tikai Latvijā, bet arī pārējās projekta partnervalstīs (Šveice, Turcija, Bulgārija, Itālija).

Aptaujas rezultāti palīdzēs brīvi pieejamu mācību materiālu izstrādē, kuri MVU ļaus izvērtēt esošos un potenciālos kiberriskus, rosinot tos uzlabot un izstrādāt, kā arī optimizēt un ieviest pasākumus savos kiberdrošības riska pārvaldības procesos.

Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 15 minūtes, saite uz aptauju: https://bit.ly/2JZg4AM (latviešu valodā); https://bit.ly/2WOb5Gx (angļu valodā).

Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas, kā arī pēc aptaujas rezultātiem sagatavotajā ziņojumā netiks iekļauta informācija, kas varētu identificēt Jūsu uzņēmumu. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai un vienīgi šī projekta ievaros.

Projekta īstenotāji: SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (Latvija), Ventspils Augstskola (Latvija), University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (Šveice), Muğla Sıtkı Koçman University (Turcija), Ankara Hacı Bayram Veli University (Turcija), State University of Library studies and Information technologies (Bulgārija), Training 2000 psc (Itālija), Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei” (Itālija).

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līguma Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987

Projekta vadītāja: Marija Vilne, marija@bda.lv