Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai

Projekts "Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai"

Baltijas Datoru akadēmija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru ir uzsākusi praktiskās ievirzes projektu “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”.

Pētījuma mērķis ir formalizēt kompetenču pārvaldības procesu un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa.

Lai izpētītu kompetenču pārvaldības saistību ar organizācijas stratēģisko mērķu pārvaldību, tiks veidota mērķtiecīga kompetenču pārvaldības metode, kura tiks izmantota validācijai organizācijās, kas darbojas formālās un neformālās izglītības jomās, salīdzinot iegūtos rezultātus.

Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tiks izveidots zinātniski pamatots IT sistēmas prototips, kurš tiks validēts organizācijās, kas iesaistītas formālas un neformālas izglītības nodrošināšanā.

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši, un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Baltijas Datoru akadēmija ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) parakstījusi līgumu par šī projekta īstenošanu.

Līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252

logo