Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides iespējas

Profesionālā pilnveide

Apgūsti Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares programmas lielākajā profesionālās pilnveidošanas un speciālistu sertifikācijas centrā Baltijas valstīs.

SIA “Baltijas Datoru akadēmijas”
Neformālās izglītības programmu piedāvājums

Izglītības programmas nosaukums

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas mērķis

Mācību ilgums*

Kopējā mācību maksa**

Līdzfinansējums 10%**

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes datu analīzē un pārskatu sagatavošanā ar MS Excel - mācību dalībniekiem ir  nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes.

Veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

• datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

• apjomīgu datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā;

• aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;

• darbgrāmatas aizsardzības norādīšanā, koplietošanā un izmaiņu apstrādē.

64h

288,00 EUR

28,80 EUR

Google Adwords kampaņu organizēšana un web datu analītikas pamati

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes Google Adwords kampaņu organizēšanā un web datu analītikas pamatos - mācību dalībniekiem ir  nepieciešamas datorlietošanas un interneta lietošanas pamata prasmes, angļu valodas pamatzināšanas.

Attīstīt iemaņas un prasmes:

• veidot efektīvas AdWords un Google Display Network kampaņas un veikt optimizācijas pasākumus;

• zināt atšķirības starp dažādajiem reklāmas veidiem un to, kā efektīvi sasniegt interesējošo auditoriju;

analizēt uzņēmuma mājaslapas apmeklējuma datus un pieņemt ar datiem pamatotus biznesa lēmumus vai izteikt ieteikumus uzņēmuma mērķu veiksmīgākai sasniegšanai.

64h

288,00 EUR

28,80 EUR

Agile un Scrum projektu vadība

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes Agile un Scrum projektu vadībā - mācību dalībniekiem ir  nepieciešamas pamatzināšanas par projektu vadības pamatprincipiem.

Scrum ir viena no populārākajām IT izstrādes projektu vadības pieejām.

Programmatūras izstrādes veiksmes pamatā ir radītā produkta kvalitāte un spēja realizēt produktu noteiktā budžeta ietvaros, kas parasti ir tieši saistīts ar produkta realizācijas termiņiem.

Šajā programmā mācību dalībnieki iepazīsies ar SCRUM sistēmu, tās noteikumiem, artefaktiem un rīkiem, kā arī iegūs iemaņas sistēmas pielietošanai projektu realizācijai.

32h

144,00 EUR

14,40 EUR

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšanā un uzturēšanā (ITIL) - mācību dalībniekiem ir  nepieciešama pamata zināšanas un pieredze IT pakalpojumu vadībā.

Mācību dalībniekiem apgūt:

• IT servisa pārvaldīšanas (IT Service Management (ITSM)) pamatus;

• kā izmantot nozares standarta IT infrastruktūras Bibliotēkas (Library) (ITIL®) modeli;

• programmas ietvaros izklāstīt ITIL® ietvara (framework) izveidē iesaistīto procesu kompleksu.

48h

216,00 EUR

21,16 EUR

IT drošība uzņēmumā

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes IT drošībā uzņēmumā - mācību dalībniekiem ir  nepieciešamas priekšzināšanas interneta pārlūkprogrammu lietošanā, datorlietošanas pamata prasmes.

Programmas mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

• drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā;

• iepazīstināt ar rīkiem un procedūrām drošības risku profilaksei un incidentu novēršanai;

• datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai.

32h

144,00 EUR

14,40 EUR

Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas valodu

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes datu analīzē un vizualizācijā ar R programmēšanas valodu - mācību dalībniekiem ir  nepieciešamas priekšzināšanas  datorlietošanas pamata prasmes.

Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt R programmēšanas valodu tiem, kas nodarbojas ar liela apjoma datu apstrādi, analīzi, datu vizualizāciju, pārskatu veidošanu, izmantojot biznesa inteliģences un datu analītikas metodes.

48h

216,00 EUR

21,16 EUR

Facebook iespējas digitālā mārketinga kampaņu nodrošināšanai

Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes par Facebook iespējām digitālā mārketinga kampaņu nodrošināšanai - mācību dalībniekiem ir  nepieciešamas priekšzināšanas interneta pārlūkprogrammu lietošanā, datorlietošanas pamata prasmes.

Programmas mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas Facebook digitālo mārketinga kampaņu nodrošināšanā, maksas un bezmaksas iespēju izmantošanā.

48h

216,00 EUR

21,16 EUR

* kopējais programmas mācību stundu skaits sevī ietver - 50% klātienes nodarbības un 50% tālmācības.
** mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

Kontaktinformācija:
Marija Vilne
Marija.Vilne@bda.lv, Tālr.: 20457455
Iluta Egle
Tālr.: 29699672