Iegūstiet CAMS kredītpunktus mūsu kursos!

ACAMS

Kopš šī gada 1. maija, starptautiskā organizācija ACAMS ir apstiprinājusi Baltijas Datoru akadēmijas NILLTFN un FORM kursus, tādejādi apliecinot, ka kursi ir atbilstoši starptautiskajām prasībām un tendencēm. Tas nozīmē, ka mūsu klienti turpmāk pēc kursu apmeklējuma saņems CAMS kredītpunktus!

Kursu saraksts:

FA-5, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss (16 punkti);

FA-7, NILLTFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar neparastiem un aizdomīgiem darījumiem (8 punkti);

FA-9, NILLTFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte (8 punkti);

FA-12, NILLTFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas; atturēšanās no darījumu veikšanas un līdzekļu iesaldēšana (8 punkti);

FA-15, Praktiskā pieeja cīņas ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu (NILLTFN) jautājumos uzņēmumiem (8 punkti);

FORM, Operacionālā riska vadības pamati (20 punkti).

Vairāk informācijas par šiem un citiem kursiem atradīsiet šeit.

Gaidīsim Jūs kursos!