Mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Tiek uzsākts projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (Nr. 1.2.2.3/16/I/002)

SIA Baltijas Datoru akadēmija noslēgusi līgumu ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju asociāciju (LIKTA) par projekta Nr. 1.2.2.3/16/I/002  “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu.

Projekta norises laiks: 2017.gada janvāris - 2020. gada decembris.

grafikiProjekta ietvaros mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem, pašnodarbinātajiem tiks piedāvātas 30 dažādas kursu programmas, kas veicinās komersantu izpratni par inovācijām un paaugstinās kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba produktivitātes paaugstināšanu.

Kursu programmas aptvers sekojošus mācību blokus:

  • Digitālās tehnoloģijas
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Kursi tiks nodrošināti visā Latvijā.

Aicinām mazo un mikro uzņēmumu darbiniekus, pašnodarbinātos pieteikties projektam. Vairāk informācijas: www.mmu.lv

logo