Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, A programmas apguvei

Turpinot labo praksi, arī šogad, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālo pilnveides A programmu “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei” pedagogiem!

Šogad tiek nodrošinātas trīs izvēles programmas divos prasmju un zināšanu līmeņos.

Mācību process, kas norit 36 akadēmisko stundu ietvaros, jau ir uzsācies un mācību dalībniekiem no programmas “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” esam izsnieguši pirmos sertifikātus par programmas pilnīgu apguvi.

Mūsu absolvējušos dalībniekus ceram sagaidīt arī citās mūsu organizētajās nodarbībās!

Lai veiksmīgs Jaunais mācību gads!

Mācību grafiks no 30.07.2018. līdz 08.11.2018.

Grupa

Programmas līmenis

Īstenošanas periods

1. grupa

Pamata

30.07.; 31.07.; 06.08.; 07.08.; 09.08.

2. grupa

Pamata

30.07.; 31.07.; 08.08.; 15.08.; 23.08.

3. grupa

Pamata

05.09.; 10.09.; 11.09.; 12.09.; 17.09.

4. grupa

Profesionālais

18.09.; 25.09.; 26.09.; 27.09.; 05.10.

5. grupa

Pamata

22.10.; 23.10.; 26.10.; 01.11.; 08.11.

6. grupa

Pamata

01.08.; 02.08.; 03.08.; 24.08.; 28.08.

7. grupa

Pamata

10.08.; 20.08.; 27.08.; 28.08.; 06.09.

8. grupa

Pamata

29.08.; 30.08.; 14.09.; 20.09.; 21.09.

9. grupa

Profesionālais

28.09.; 04.10.; 05.10.; 11.10.; 12.10.

10. grupa

Pamata

18.10.; 19.10.; 24.10.; 25.10.; 02.11.

11. grupa

Pamata

13.08.; 14.08.; 27.08.; 29.08.; 30.08.

12. grupa

Pamata

15.08.; 16.08.; 22.08.; 23.08.; 24.08.

13. grupa

Pamata

17.08.; 20.08.; 31.08.; 06.09.; 07.09.

14. grupa

Pamata

01.10.; 02.10.; 10.10.; 17.10.; 18.10.

15. grupa

Pamata

03.10.; 04.10.; 19.10.; 22.10.; 23.10.

16. grupa

Pamata

22.10.; 23.10.; 29.10.; 30.10.; 05.11.

Papildus informācija par mācību norisi:
Projektu vadītāja: Marija Vilne
Marija.Vilne@bda.lv
+371 29697658