Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, A programmas apguvei

SkolotajiA programmas “Inovatīvu mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā” ietvaros laika periodā no 2017. gada septembra līdz 2017. gada novembrim tiek organizētas mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ar mērķi paaugstināt profesionālo kompetenci inovatīvu mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīgā mācību procesā.

Mācību programma veidos kopīgu izpratni par mūsdienīgām mācību metodēm un tehnoloģiju rīkiem, kas atbalsta efektīvu mācību procesa organizēšanu un skolēnu mācību progresa vērtēšanu, 2 līmeņu izglītības tehnoloģiju kompetences grupās - Pamata un Profesionālā.

Mācību programma pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks īstenota 36 (trīsdesmit sešu) akadēmisko stundu apjomā. Programmas apguve notiks, piedaloties sešās praktiskās klātienes nodarbībās (6 akadēmiskās stundas katrā klātienes nodarbībā). Minimālais mācību dalībnieku skaits vienā mācību grupā – 16 (sešpadsmit).

Pēc mācību programmas pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts.

Mācību norises vieta – Rīgā, SIA ”Baltijas Datoru akadēmija” (Tallinas iela 4) un SIA “Lielvārds” Kompetences centra (Baznīcas iela 20/22) telpās.

Mācību programmas saturs

Mācību programmas saturs tiks nodrošināts divos līmeņos (pamata un profesionālajā līmenī), pamatojoties uz mācību dalībnieku izglītības tehnoloģiju kompetences līmeni. Lekcijās un praktiskās nodarbībās vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi apgūs šādus satura blokus:

  • Kvalitatīvas, radošas, motivējošas pedagoģiskās darbības īstenošana psiholoģijas atziņās un sadarbībā balstītā mācību procesā;
  • Kompetencēs balstīta mācību satura un skolēnu mācību progresa vērtēšanas metožu attīstības tendences un digitālo tehnoloģiju loma to efektīvā īstenošanā;
  • Drošības pratība digitālajā vidē (kā organizēt informācijas aizsardzību darbā un mājās, likumdošanas jautājumi, kas attiecas uz informācijas drošību darbā; datu rezerves kopēšana; programmatūras atjaunināšana; ļaunatūra un antivīrusi; ārējās iekārtas un drošība; riski saistībā ar e-pastiem un Interneta vietņu apmeklēšanu; bezvadu tīklu drošība; paroles un autentifikācija; sociālie tīkli un drošība; mobilo iekārtu drošība; metadati un drošība; ārējie informācijas nesēji un drošība);
  • Izglītības satura, mācību metodikas un digitālās daudzu ekrānu mācību vides sinerģija, metodika un pamata iespējas digitālu, interaktīvu un skolēnus iesaistošu mācību materiālu izmantošanai uz dažādām daudzu ekrānu interaktīvām virsmām;
  • Mobilā mācīšanās metodika, mobilās mācīšanās procesa organizēšana un priekšnoteikumi mobilās mācīšanās metožu integrēšanai ikdienas mācību procesā, mācību un individuālās produktivitātes paaugstināšanas lietotnes un rīki, satura koplietošanas platforma un darbs tajā.
  • Pamata līmeņa kursā mācību dalībnieki apgūs, kā patstāvīgi veikt formatīvo vērtēšanu skolotāju digitālas interaktīvās sistēmas programmatūrā, individuāli darbojoties ar jautājumu-atbilžu ierīcēm, izveidojot kopīgu atbilžu datu kopni tālākai apstrādei, veikt iegūto datu sagatavošanu un pārnesi uz izklājlapām, strādāt ar izklājlapām, - iestatīt un pielāgot darblapu savām vajadzībām, noformēt ievadītos un pārnestos datus un šūnas no formatīvās vērtēšanas skolotāju digitālas interaktīvās sistēmas programmatūras, veikt aprēķinus un pārnesto datu analīzi, izmantojot formulas un funkcijas, kā arī sagatavot atskaites, izmantot izklājlapu datus prezentācijas veidošanai un efektīva datu prezentācija.

vai

  • Profesionālā līmeņa kursā mācību dalībnieki apgūs, kā patstāvīgi veikt formatīvo vērtēšanu skolotāju digitālas interaktīvās sistēmas programmatūrā, individuāli darbojoties ar jautājumu-atbilžu ierīcēm, izveidojot kopīgu atbilžu datu kopni tālākai apstrādei, veikt iegūto datu sagatavošanu un pārnesi uz izklājlapām, patstāvīgi strādāt ar izklājlapām - veikt datu analīzi, izmantojot formulas un funkcijas, veidot prezentāciju ietverot lielu datu apjomu.

Pieteikšanās kārtība mācību programmai

Ņemot vērā, ka mācību programmas saturs tiks nodrošināts divos līmeņos (Pamata un Profesionālajā līmenī), aicinām izpildīt arī pašnovērtējuma testu pirms reģistrācijas mācībām, lai novērtētu atbilstību mācību kursa līmenim jau sākotnēji.

Mācību grafiks - 2017. gada septembris - oktobris*

1.grupa (Pamata līmenis) 7., 13., 18., 25.septembris, 4., 5.oktobris – pieteikšanās slēgta

2.grupa (Pamata līmenis) 7., 14., 19., 26.septembris, 6., 7.oktobris – pieteikšanās slēgta

4.grupa (Pamata līmenis) 12., 21., 30.septembris, 3., 13., 14.oktobris – pieteikšanās slēgta

5.grupa (Pamata līmenis) 13., 22., 27.septembris, 9., 18., 19.oktobris – pieteikšanās slēgta

3.grupa (Profesionālais līmenis)
POTCP  
  12.       Septembris
    20.    
        29.
2.         Oktobris
    11. 12.  

 

6.grupa (Profesionālais līmenis)
POTCPS  
    13.       Septembris
18.          
    28.      
            Oktobris
  10.        
        20. 21.

 

7.grupa (Pamata līmenis)
POTCPS  
30.   1.       Oktobris/Novembris
6. 7.         Novembris
    15. 16.    

 

8.grupa (Pamata līmenis)
POTCPS  
30.     2.     Oktobris/Novembris
    8.     11. Novembris
        17.  
    22.      

 

9.grupa (Pamata līmenis)
POTCPS  
  31.     3. 4. Oktobris/Novembris
      9.     Novembris
           
      23. 24.  

*Mācību grafikā iespējamas izmaiņas

Pēc reģistrācijas un testa izpildes ar dalībniekiem telefoniski vai e-pastā sazināsies mācību projekta koordinators.

Mācību programmu nodrošina SIA “Baltijas Datoru akadēmija” sadarbībā ar SIA “Lielvārds” un SIA “GT 19”.

Papildu informācija par reģistrēšanos mācībām un norisi:

Iluta Egle

Iluta.Egle@bda.lv

+371 29699672


Signe Briķe

Signe.Brike@bda.lv

+371 29725517