Septembra kursu piedāvājums mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Lai piedalītos mācību kursos projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros, Jums sākotnēji jāveic kvalifikācijas process. Vairāk informācijas par kvalifikāciju: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Septembra kursu grafiks*

Datums

Kursa nosaukums

Rīki

Mācību vieta

Mācību laiks

03.09.-04.09.2018

Datu uzskaite un apstrāde

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

03.09.-04.09.2018

Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai  

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

04.09.2018

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai

Microsoft Office 365, OneDrive, Skype for Bussiness

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

04.;05.;06.;

11.;12.;

13.09.2018

Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki

AutoCad

Kalnciema iela 40D, Rīga

13:00-16:15

06.09.-07.09.2018

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

Google Analytics

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

06.09.-07.09.2018

Grāmatvedības sistēmas datu apstrāde un analīze

Microsoft Excel grāmatvežiem

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

10.09.-11.09.2018

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

11.09.-12.09.2018

Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki

Microsoft Visio

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

12.09.; 19.09.2018

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

13.09.-14.09.2018

Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP

GIMP

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

13.09.-14.09.2018

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

13.09.-14.09.2018

Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

Microsoft Word

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

17.09.2018

IKT drošība uzņēmumā

Interneta riski, datu glabāšana, drošs e-pasts, antivīrusi, kiberdrošība

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

20.09.-21.09.2018

Elektroniskās saziņas rīki

Microsoft Outlook 2016, Skype for Bussiness

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

25.09.-26.09.2018

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

26.09.-27.09.2018

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai

Pamatzināšanas e-komercijā (plānošana, priekšnotekumi izstrādei, regulējums utt.)

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

27.09.-28.09.2018

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

Google AdWords

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

27.09.-28.09.2018

Profesionālu grafisko elementu izstrāde

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

27.09.-28.09.2018

Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai

Drošība, efektīva meklēšana, bezmaksas tiešsaistes rīki

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

28.09.2018

Liela apjoma fotoattēlu sistematizēšana un apstrāde ar Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15


*ERAF un LIKTA projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Ar visām kursu programmām Jūs varat iepazīties: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx

Kursu kalendārs: https://www.mmu.lv/Lapas/Kursukalendars.aspx

logo