Marta kursu piedāvājums mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Marta kursu grafiks mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Lai piedalītos mācību kursos projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros, Jums sākotnēji jāveic kvalifikācijas process. Vairāk informācijas par kvalifikāciju: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Marta kursu grafiks*

Datums

Kursa nosaukums

Rīki

Mācību vieta

Mācību laiks

05.03.-06.03.2018.

Datu uzskaite un apstrāde

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

06.03.-07.03.2018.

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai

Pamatzināšanas e-komercijā (plānošana, priekšnotekumi izstrādei, regulējums utt.)

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

08.03.-09.03.2018.

Tirgus analīze un finanšu prognozēšana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

08.03.-09.03.2018.

Datorizētā grāmatvedības uzskaite

Tilde Jumis Noliktava

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

12.03.-13.03.2018.

Profesionālu grafisko elementu izstrāde

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

12.03.-13.03.2018.

Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai  

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

12.; 19.03.2018.

Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai

Drošība, efektīva meklēšana, bezmaksas tiešsaistes rīki

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

12.-13.03.2018.

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

14.03.2018.

Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana

Bilance, peļņas vai  zaudējuma aprēķins un budžeta tāmes Tildes Jumis sistēmā

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

15.03.2018.

Sociālo tīklu mārketings

Blogi, Twitter, Linkedin, Facebook

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

15.03.-16.03.2018.

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

Google AdWords

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

15.03.-16.03.2018.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

19.03.2018.;

20.03.2018.;

21.03.2018.

IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai

Tilde Jumis

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

19.03.-20.03.2018.

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

20.03.-21.03.2018.

Projektu vadības rīki

ProjectLibre

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

22.03.-23.03.2018.

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

22.03.-23.03.2018.

Drošās sadarbības tehnoloģijas

Google formas, VisiDati.lv, Dropbox, Doodle, WhatsApp, Viber

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

22.03.-23.03.2018.

Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

Microsoft Word

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

26.03.-27.03.2018.

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

28.03.-29.03.2018.

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

LinkedIn

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

28.-29.03.2018.

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

Google Analytics

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

*ERAF un LIKTA projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Ar visām kursu programmām Jūs varat iepazīties: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx

Kursu kalendārs: https://www.mmu.lv/Lapas/Kursukalendars.aspx

logo