Maija kursu piedāvājums mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Lai piedalītos mācību kursos projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros, Jums sākotnēji jāveic kvalifikācijas process. Vairāk informācijas par kvalifikāciju: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Maija kursu grafiks*

Datums

Kursa nosaukums

Rīki

Mācību vieta

Mācību laiks

07.05.-08.05.2018.

Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai  

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

10.05.-11.05.2018.

Datu uzskaite un apstrāde

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

10.05.-11.05.2018.

Drošās sadarbības tehnoloģijas

Google formas, VisiDati.lv, Dropbox, Doodle, WhatsApp, Viber

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

10.05.-11.05.2018.

Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

Microsoft Word

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

14.05.-15.05.2018.

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

14.05.-15.05.2018.

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

15.05.-16.05.2018.

Projektu vadība ar Microsoft Project rīku

Microsoft Project

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

15.05.-16.05.2018.

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai

Pamatzināšanas e-komercijā (plānošana, priekšnotekumi izstrādei, regulējums utt.)

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

16.05.2018.

IKT drošība uzņēmumā

Interneta riski, datu glabāšana, drošs e-pasts, antivīrusi, kiberdrošība

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

17.05.-18.05.2018.

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

Google AdWords

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

17.05.-18.05.2018.

Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai

Drošība, efektīva meklēšana, bezmaksas tiešsaistes rīki

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

21.05.-22.05.2018.

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

21.05.-22.05.2018.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

21.05.-22.05.2018.

Klientu attiecību pārvaldības sistēmas (CRM) ieviešana uzņēmumā

Dažādas CRM programmas

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

23., 24., 25.05.2018.

IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai

Tilde Jumis

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

23.05.2018.

Tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai

Sway, Canva, Infogr.am

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

23.; 30.05.; 1.06.2018.

Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas valodu

R valoda

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

24.05.-25.05.2018.

Elektroniskās saziņas rīki

Microsoft Outlook 2016, Skype for Bussiness

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

24.05.-25.05.2018.

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

Google Analytics

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

28.05.-29.05.2018.

Profesionālu grafisko elementu izstrāde

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

28.05.-29.05.2018.

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

LinkedIn

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

29.05.-30.05.2018.

Datorizētā grāmatvedības uzskaite

Tilde Jumis Noliktava

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

*ERAF un LIKTA projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Ar visām kursu programmām Jūs varat iepazīties: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx

Kursu kalendārs: https://www.mmu.lv/Lapas/Kursukalendars.aspx

logo