Februāra kursu piedāvājums mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Lai piedalītos mācību kursos projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros, Jums sākotnēji jāveic kvalifikācijas process. Vairāk informācijas par kvalifikāciju: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Februāra kursu grafiks*

Datums

Kursa nosaukums

Rīki

Mācību vieta

Mācību laiks

01.; 08.;

15.02.2019

Pamata kompetences digitālajai finanšu pratības pašnodarbinātajiem

Pašnodarbinātajiem par finansēm un grāmatvedības datu apstrādes rīkiem

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

04.02.-05.02.2019

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

LinkedIn

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

04.02.-05.02.2019

E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai

Pamatzināšanas e-komercijā (plānošana, priekšnoteikumi izstrādei, regulējums utt.)

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

04.02.-05.02.2019

Digitālās pamatkompetences - satura veidošana un komunikācija

Microsoft Office

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

04.; 06.; 07.; 12.; 14.; 15.02.2019

Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki

AutoCad

Kalnciema iela 40D, Rīga

13:00-16:15

06.02.2019

Digitālās tehnoloģijas personāla atlasē un piesaistē

Personāla piesaiste un atlase, izmantojot VIS, HRMS, sociālos tīklus u.c. digitālos rīkus.

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

06.02.-07.02.2019

Datu uzskaite un apstrāde

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

07.02.2019

Grāmatvedības dokumentu elektroniskās apstrādes pamati

Ievadkurss par Tildes Jumi

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

11.02.-12.02.2019

Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

11.02.-12.02.2019

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

Google AdWords

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

11.02.-12.02.2019

Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

Microsoft Word

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

12.02.-13.02.2019

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

13.02.-14.02.2019

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

14.02.-15.02.2019

Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016

Microsoft Access

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

14.02.-15.02.2019

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

14.02.-15.02.2019

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

18.02.-19.02.2019

Tirgus analīze un finanšu prognozēšana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

18.02.-20.02.2019

Video tehnoloģiju pielietošana uzņēmējdarbības atbalstam

Adobe Premiere Pro CC

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

21.02.2019

Elektroniskā datu apstrāde darba samaksas uzskaites pilnveidošanai

Tildes Jumis Personāla modulis, algu aprēķini

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

21.02.2019

Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana biznesa datu vizualizēšanai

Microsoft Power BI

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

21.02.-22.02.2019

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

Google Analytics

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

21.02.-22.02.2019

Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

22.02.2019

Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana

Bilance, peļņas vai  zaudējuma aprēķins un budžeta tāmes Tildes Jumis sistēmā

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

25.02.-26.02.2019

Efektīva prezentāciju veidošana un vadība

Microsoft PowerPoint, Prezi.com

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

28.02.2019

Instagram platformas izveide un izmantošana biznesa veicināšanai

Instagram

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15


*ERAF un LIKTA projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Ar visām kursu programmām Jūs varat iepazīties: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx

Kursu kalendārs: https://www.mmu.lv/Lapas/Kursukalendars.aspx

logo