Kursi mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem augustā

Lai piedalītos mācību kursos projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros, Jums sākotnēji jāveic kvalifikācijas process. Vairāk informācijas par kvalifikāciju: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Augusta kursu grafiks*:

Datums

Kursa nosaukums

Rīki

Mācību vieta

Mācību laiks

01.08.-02.08.2018

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

01.08.-02.08.2018

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

01.08.-02.08.2018

Elektroniskās saziņas rīki

Microsoft Outlook 2016, Skype for Bussiness

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

06.08.-07.08.2018

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

LinkedIn

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

06.08.-07.08.2018

Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP

GIMP

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

09.08.-10.08.2018

Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai  

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

13.08.-14.08.2018

Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai

GIMP, Youtube, Open Office, PiktoChart, Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

13.08.-14.08.2018

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

14.08.-15.08.2018

Projektu vadība ar Microsoft Project rīku

Microsoft Project

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

15.08.2018

IKT drošība uzņēmumā

Interneta riski, datu glabāšana, drošs e-pasts, antivīrusi, kiberdrošība

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

15.08.-16.08.2018

Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016

Microsoft Access

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

16.08.-17.08.2018

Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem

Microsoft Outlook, MailChimp

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

16.08.-17.08.2018

Efektīva prezentāciju veidošana un vadība

Microsoft PowerPoint, Prezi.com

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

20.08.-21.08.2018

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

20.08-22.08.2018

Video tehnoloģiju pielietošana uzņēmējdarbības atbalstam

Adobe Premiere Pro CC

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

20.08-21.08.2018

Klientu attiecību pārvaldības sistēmas (CRM) ieviešana uzņēmumā

Dažādas CRM programmas

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

23.08.-24.08.2018

Digitālās pamatkompetences - satura veidošana un komunikācija

Microsoft Office

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

23.08.-24.08.2018

Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

27.08., 31.08., 04.09.2018

Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas valodu

R valoda

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

28.08.2018

Tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai

Sway, Canva, Infogr.am

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

29.08.2018

Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana biznesa datu vizualizēšanai

Microsoft Power BI

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

*ERAF un LIKTA projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Ar visām kursu programmām Jūs varat iepazīties: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.asp

Kursu kalendārs: https://www.mmu.lv/Lapas/Kursukalendars.aspx

EU