Aprīļa kursu piedāvājums mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbiniekiem, pašnodarbinātajiem

Lai piedalītos mācību kursos projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” ietvaros, Jums sākotnēji jāveic kvalifikācijas process. Vairāk informācijas par kvalifikāciju: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Aprīļa kursu grafiks*

Datums

Kursa nosaukums

Rīki

Mācību vieta

Mācību laiks

03.04.-04.04.2018.

Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai  

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

04.04.2018.

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai

Microsoft Office 365, OneDrive, Skype for Bussiness

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

04.04.2018.

Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana

Bilance, peļņas vai  zaudējuma aprēķins un budžeta tāmes Tildes Jumis sistēmā

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

05.04.-06.04.2018.

Datu uzskaite un apstrāde

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

09.04.-10.04.2018.

Personu datu aizsardzība mazajam biznesam

Datu aizsardzības regula, datu drošības pasākumi

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

09.04.-10.04.2018.

Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem

Microsoft Outlook, MailChimp

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

10.04.2018.

Grāmatvedības dokumentu elektroniskās apstrādes pamati

Ievadkurss par Tildes Jumi

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

12.04.-13.04.2018.

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

Google AdWords

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

12.04.-13.04.2018.

Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP

GIMP

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

16.04.-17.04.2018.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

17.; 24.; 26.; 27.04.2018.

Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki

AutoCad

Kalnciema iela 40D, Rīga

17.04 -9:00- 16:15;

24.04 -9:00- 16:15

26.04. -13:00-16:15;

27.04 – 9:00-12:15

19.04.-20.04.2018.

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

Adobe Photoshop

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

19.04.-20.04.2018.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Microsoft Excel

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

23.04.-24.04.2018.

Facebook iespējas biznesa veicināšanai

Facebook

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

23.04.-24.04.2018.

Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

Wordpress

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

23.04.-24.04.2018.

Efektīva prezentāciju veidošana un vadība

Microsoft PowerPoint, Prezi.com

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

25.04.2018.

IKT drošība uzņēmumā

Interneta riski, datu glabāšana, drošs e-pasts, antivīrusi, kiberdrošība

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

26.04.-27.04.2018.

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

Google Analytics

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

26.04.-27.04.2018.

Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki

Microsoft Visio

Lāčplēša iela 41, Rīga

10:00-17:15

26.04.-27.04.2018.

LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

LinkedIn

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15

26.04.-27.04.2018.

Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016

Microsoft Access

Tallinas iela 4, Rīga

9:00-16:15


*ERAF un LIKTA projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Ar visām kursu programmām Jūs varat iepazīties: https://www.mmu.lv/Lapas/Apmacibas.aspx

Kursu kalendārs: https://www.mmu.lv/Lapas/Kursukalendars.aspx

logo