Mazo un mikro komersantu, pašnodarbināto projekta sasniegumi 2017. gadā

Ir noslēdzies pirmais apmācību gads projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kurā piedāvājam apmācības mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem.

Projekta norises laiks: 2017. gada janvāris - 2020. gada decembris.

Aicinām ikvienu, kas atbilst projekta nosacījumiem, iesaistīties tajā un izmantot ERAF piedāvātās iespējas. Vēlies saprast, vai Tu vari piedalīties projektā? Pārbaudi šeit https://emmu.bda.lv/pluginfile.php/3124/mod_resource/content/13/index.html

Šobrīd piedāvājam jau vairāk kā 50 kursus un tie aptver sekojošus mācību blokus:

  • Digitālās tehnoloģijas;
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Kursi tiek nodrošināti visā Latvijā.

Aicinām mazo un mikro uzņēmumu darbiniekus, pašnodarbinātos pieteikties projektam.

Vairāk informācijas: www.mmu.lv

MMU