Kursi tuvākajā laikā (25.11.2019. - 20.12.2019.)

Datums

Kursa nosaukums

25.-27.11.2019 UXF, Lietojamības un UX pamati
25.-29.11.2019 D64256GC10, Oracle Database: Program with PL/SQL
25.-29.11.2019 MS-100T, Microsoft 365 identitātes un pakalpojumi
25.-29.11.2019 20345-1, Microsoft Exchange Server 2016 administrēšana
25.-29.11.2019 ROUTE, Cisco IP maršrutizēšanas ieviešana
26.-27., 29.11.2019 OCEB2F, Biznesa procesu pārvaldības pamati
28.-29.11., 03.-05.12.2019 CFR, CyberSec First Responder: Threat Detection and Response
02.-03., 06.12.2019 P2F, PRINCE2® Pamati
02.-04.12.2019 ITIL_CSI, ITIL® Continual Service Improvement Certificate
02.-06.12.2019 10982, Windows 10 atbalsts un problēmu novēršana
02.-06.12.2019 CISM, Sertificēts informācijas drošības vadītājs (CISM®)
02.-06.12.2019 ICND2, Cisco tīkla iekārtu savstarpējā saistīšana (2.daļa)
04.12.2019 MS_O16_PT2, Microsoft Office PowerPoint 2016 lietpratējiem
04.12.2019 FA-21, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbības atbilstības (compliance) funkcijas un tās praktiskā realizācija
09.-10.12.2019 ATFE, ISTQB® Certified Agile Tester - Foundation Level Extension
09.-10.12.2019 MS_O16_E1, Microsoft Office Excel 2016 pamati
09.-11.12.2019 ITIL, ITIL® Pamatkurss
09.-13.12.2019 20765, SQL datubāzu nodrošināšana
09.-13.12.2019 CompTIA®_A, CompTIA® A+ Comprehensive Approach (220-1001 and 220-1002)
09.-13.12.2019 MS-101T, Microsoft 365 mobilitāte un drošība
10.-12.12.2019 CPRE-FL, IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati
12.-13.12.2019 MS_O16_E2, Microsoft Office Excel 2016 lietpratējiem
16.-18.12.2019 20768, SQL datu modeļu izstrāde
16.-20.12.2019 CEH, Certified Ethical Hacker v.10
16.-20.12.2019 CTIASEC, Drošības pamati ar Security+ sertifikāciju
16.-20.12.2019 CBAP, Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination preparation course
16.-20.12.2019 D83527GC10, Java SE 8 Fundamentals