Kursi tuvākajā laikā (14.10.2019. - 08.11.2019.)

Datums

Kursa nosaukums

14.-17.10.2019

ISTQBTA, ISTQB® Certified Tester Advanced Level - Test Analyst

14.-18.10.2019

20339-1, SharePoint 2016 plānošana un administrēšana

14.-18.10.2019

20703-1, System Center Configuration Manager administrēšana

16.-18.10.2019

FORM, Operacionālā riska vadības pamati

18.10.2019

MS_O16_E3, Microsoft Office Excel 2016 ekspertiem

21.-23.10.2019

ITILITIL® Pamatkurss

21.-25.10.2019

D84838GC10, Java SE 8 Programming

21.-25.10.2019

10961, Administrēšanas automatizēšana ar Windows PowerShell

21.-25.10.2019

CBAP, Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination preparation course

22.10.2019

FA-12, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas

23.-25.10.2019

P2F, PRINCE2® Pamati

28.-29.10.2019

MS_O16_W2, Microsoft Office Word 2016 lietpratējiem

28.-29.10.2019

ATFE, ISTQB® Certified Agile Tester - Foundation Level Extension

28.-30.10.2019

CPRE-FL, IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati

28.-30.10.2019

20768, SQL datu modeļu izstrāde

28.-01.11.2019

20741, Windows Server 2016: Tīklošana
28.-01.11.2019 D64256GC10, Oracle Database: Program with PL/SQL
28.-01.11.2019 20480, HTML5 programmēšana ar JavaScript un CSS3
29.-30.10.2019 ltp, LAN tīkla projektēšana
30.10.-01.11.2019 ITIL_SO, ITIL® Service Operation Certificate (Service Operation)
30.10.-01.11.2019 ITIL, ITIL® Pamatkurss
04., 06.11.2019 SMC, Scrum Master Certified (SMC™)
04.-05.11.2019 FB01, Sociālo tīklu platformas Facebook rīku izmantošana uzņēmuma mārketinga aktivitāšu veidošanai
04.-08.11.2019 IINS, Implementing Cisco IOS Network Security
04.-08.11.2019 MD-100T, Windows 10
04.-08.11.2019 20761, Datubāzu vaicājumi ar Transact-SQL
07.-08.11.2019 MS_O16_E1, Microsoft Office Excel 2016 pamati
04.-08.11., 28.-29.11.2019 PV1, PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU)