Tuvāko 3 nedēļu kursi (14.08.2017. - 01.09.2017.)

CompTIA®_N, Network+®

14. augusts - 18. augusts

Šajā kursā iepazīsieties ar galvenajām tīkla tehnoloģijām un sistēmām, kā arī iemācīsieties konfigurēt, pārvaldīt un novērst problēmas, kas saistītas ar mūsdienu tīkliem.

Pieteikties kursam

ITIL_SD, ITIL® Service Design Certificate (Service Design)

16. augusts - 18. augusts

Pēc šī kursa noklausīšanās studenti pārzinās visus riskus un izaicinājumus, kas saistīti ar ITIL® Service Design, spēs izprast ITIL® Service Design un Service Lifecycle procesu savstarpējo mijiedarbību, kā arī kursa laikā tiks sagatavoti ITIL® Service Design eksāmenam.

Pieteikties kursam

CPRE-FL, IREB Informācijas sistēmu prasību inženierijas pamati

16. augusts - 18. augusts

Šī kursa mērķis ir sniegt plašas zināšanas par prasību Inženierijas disciplīnu un tās lomu informācijas sistēmu (IS) dzīvesciklā, kā arī sagatavot dalībniekus sertifikācijas eksāmena IREB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL) kārtošanai.

Pieteikties kursam

PMI_ACP, Agile Project Management

21. augusts - 23. augusts

Pēc šī kursa studenti iegūs zināšanas par vispārīgiem jēdzieniem, kas saistīti ar Agile kodolu, lietot dažādus rīkus un tehnikas.

Pieteikties kursam

10964, Mākoņa un datu centra pārraudzība ar System Center Operations Manager

21. augusts – 25. augusts

Kurss sniedz nepieciešamās zināšanas System Center 2012 R2 Operations Manager ieviešanai un pārvaldībai, izmantojot jaunākās System Center 2012 R2 iespējas.

Pieteikties kursam

FA-9, NILLTFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: klientu izpēte

22. augusts

Kursa mērķis ir paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar klientu un potenciālo klientu izpētes procesa posmiem, par informācijas klasificēšanas jautājumiem, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Pieteikties kursam

P2F, PRINCE2® Pamati

23. augusts - 25. augusts

PRINCE2® pamati ir bāzēti uz britu OGC (Office of Government Commerce) standartu projektu vadībā. Kursa mērķis ir iepazīstināt kandidātus ar šo standartu, kā arī sagatavot viņus PRINCE2® Foundation eksāmena kārtošanai, kas tiks organizēta uzreiz pēc kursa beigšanas (3. apmācības dienas beigās).

Pieteikties kursam

MS_O13_PP, Microsoft PowerPivot 2013 – jaudīgs palīgs pārskatu veidošanā

28. augusts

Šajā kursā iemācīsieties lietot PowerPivot rīku, lejupielādēt datus no dažādiem datu avotiem, izveidot saites starp datu tabulām, lietot PowerPivot DAX vaicājumus, izveidot un formatēt pārskatus.

Pieteikties kursam

20696, System Center Configuration Manager un Intune administrēšana

28. augusts - 1. septembris

Šī kursa laikā studenti iemācīsies pārvaldības uzdevumus, tajā skaitā programmatūras pārvaldīšanu, klientu aizsardzību, aparatūras un programmatūras inventāru, kā arī Intune integrēšanu.

Pieteikties kursam

FORM, Operacionālā riska vadības pamati (20 CAMS punkti)

29. - 30. augusts, 6. septembris

Šis kurss ļaus gūt zināšanas un praktisku pieredzi par operacionālā riska vadības pamatiem, tā mērīšanas metodoloģijām, operacionālā riska notikumu uzskaiti, cēloņu noskaidrošanu un analīzi.

Pieteikties kursam

SPOC, Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

28. augusts - 29. augusts

Šis kurss sagatavo dalībniekus Scrum Product Owner Certified (SPOC™) eksāmenam. Apmācību laikā iepazīsieties ar pārskatu par Agile, Scrum īstenošanu un plānošanu.

Pieteikties kursam