CySA+, CompTIA Cybersecurity Analyst

Kurss iepazīstina ar rīkiem un taktikām, lai pārvaldītu kiberdrošības riskus, identificētu populārākos apdraudējuma veidus, novērtētu organizācijas drošību, uzkrātu un analizētu kiberdrošības informāciju, kā arī zinātu kā rīkoties, ja noticis drošības incidents.

Kursa auditorija:

 • IT drošības analītiķi;
 • Drošības operāciju centru (SOC) analītiķi;
 • Ievainojamību analītiķi;
 • Kiberdrošības speciālisti;
 • Drošības inženieri.

Nepieciešamās priekšzināšanas:

 • 3-4 gadu praktisku pieredzi infor-mācijas drošībā vai saistītā jomā;
 • CompTIA Network+, Security+, vai līdzvērtīgas zināšanas.

Pēc kursa apmeklēšanas dalībnieki būs spējīgi:

 • Ieviest vides novērošanas tehnikas, izmantojot piemērotus rīkus un procesus;
 • Veikt tīkla novērošanas rezultātu analīzi;
 • Ieviest vai rekomendēt atbilstošas atbildes vai pretdarbības uz tīkla apdrau-dējumiem;
 • Paskaidrot iemeslus drošas korpora-tīvās vides prakses izmantošanai;
 • Ieviest informācijas drošības apdrau-dējumu pārvaldības procesus u.c.

Pieteikties: http://bda.lv/bda4/lv/Catalog/Course/CySA