COBIT® Foundation - biznesa mērķu veiksmīgākai sasniegšanai


cobitKursā iespējams iepazīties ar:

  • COBIT vispārīgajām vadlīnijām;
  • COBIT ietvara izmantošanas ieguvumiem biznesam:
  • Informācijas strukturēšanu biznesa lēmumu pieņemšanai;
  • Stratēģisko un operatīvo mērķu sasniegšanu ar efektīvu IT palīdzību;
  • IT saistītu risku uzturēšanu pieņemamā līmenī;
  • IT pakalpojumu un infrastruktūras izmaksu optimizāciju;
  • Likumu, regulējumu, līgumsaistību un procedūru atbilstības nodrošināšanu.

Vairāk informācijas kursu katalogā.