Kursi tuvākajā laikā (24.02.2020. - 27.03.2020.)

20740, Windows Server 2016: Instalēšana, datu glabāšanas un skaitļošanas risinājumu konfigurēšana 24.-28.02.2020
TGFfnd, TOGAF 9.1 Foundation 24.-26.02.2020
MSO_V2, Microsoft Office Visio lietpratējiem 27.-28.02.2020
vSphere6-ICM, VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] 02.-06.03.2020
20744, Windows Server 2016: Drošība 02.-06.03.2020
PR_1, Projektu vadības pamati 02.-03.03.2020
DA16, Datu analīze ar R programmēšanas valodu 02.-04.03.2020
STF, ISTQB® Certified Tester Foundation Level 02.-04.03.2020
20764, SQL datubāzes infrastruktūras administrēšana 02.-06.03.2020
FA-16, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darījumu uzraudzība, monitorings. Darījumu izpēte un analīze. Aizdomīgu darījumu pazīmes 06.03.2020
MS_O16_E2, Microsoft Office Excel 2016 lietpratējiem 09.-10.03.2020
FORM, Operacionālā riska vadības pamati 09.-11.03.2020
FA-12, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas 09.03.2020
10962, Administrēšanas automatizēšana ar Windows PowerShell padziļināti 09.-11.03.2020
CBAP, Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination preparation course 09.-13.03.2020
FA-9, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Klientu izpēte 10.03.2020
DTF, Design Thinking Foundation 11.-13.03.2020
MS_O16_E3, Microsoft Office Excel 2016 ekspertiem 13.03.2020
D84838GC10, Java SE 8 Programming 16.-20.03.2020
AZ-300T, Microsoft Azure arhitekts: Tehnoloģijas 16.-20.03.2020
CTIASEC, Drošības pamati ar Security+ sertifikāciju 16.-20.03.2020
20741, Windows Server 2016: Tīklošana 16.-20.03.2020
FA-15, Praktiskā pieeja cīņai ar naudas atmazgāšanu un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveide nebanku sektorā 17.03.2020
FA-7, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar aizdomīgiem un citiem darījumiem 19.03.2020
PR, Prezentāciju un citu vizuālo materiālu veidošana ar dažādiem prezentāciju veidošanas rīkiem 23.-24.03.2020
CASP, CompTIA® Advanced Security Practitioner 23.-27.03.2020
CCNA, Cisco risinājumu ieviešana un administrēšana v1.0 23.-27.03.2020
MS-030T00, Office 365 administrēšana 23.-27.03.2020
CFR, CyberSec First Responder (CFR-310) 23.-27.03.2020
PV1, PMP® eksāmena sagatavošanas kurss (56 PDU) 23.03.-24.04.2020
D64252GC10, Oracle Database: Introduction to SQL 23.-27.03.2020
FA-5, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pamata līmeņa apmācību kurss 24.-25.03.2020
FA-21, Darbības atbilstības (compliance) funkcijas un riski, to vadīšanas praktiskā realizācija 25.03.2020
MS_O16_PT2, Microsoft Office PowerPoint 2016 lietpratējiem 26.03.2020