Komptenču vērtēšanas instrumentu izveide

Praktiskās ievirzes pētījuma  “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai” ietvaros  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (BDA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru  ir pabeiguši iztrādātā kompetenču vērtēšanas instrumenta pirmvarianta validēšanu pilottesta veidā pieaugušo pasniedzējiem neformālās izglītības un skolotājiem formālās izglītības sektorā.

Tai skaitā tiek formulētas prasības pret komptenču pārvaldības procesa kompetenču vērtēšanas apakšprocesa aprakstam. Identificētas lomas, kas iesaistītas kompetenču vērtēšanas apakšprocesā, kā arī tiek veidots  kompetenču vērtēšanas apakšprocesa aprakstam.

SIA "Baltijas Datoru akadēmijas"pētnieki plāno piedalīties zinātniskajā konferencē ''13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems'' Traķos, Lietuvā, 2018. gada 1. - 4. jūlijā, lai prezentētu projekta rezultātus. 

Projekta līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020