IT audits

Šajā kursā tiks apskatīta IKT audita procesu plānošana un organizēšana no dažādiem aspektiem, to veiksmīgākai realizācijai.

Apmācību laikā iemācīsieties noteikt audita procesu biežāk sastopamās vājās vietas un identificēt ar to saistītos riskus, veikt efektīvāku un drošāku informācijas apstrādi, un rast atbildes uz citiem ar informācijas sistēmu pārvaldību saistītiem jautājumiem.

Kurss būs noderīgs arī tiem, kas gatavojas kārtot CISA sertifikācijas eksāmenus.

Vairāk informācijas kursu katalogā.