Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekts

Projekta nosaukums: “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence” (“Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija”).

Projektā ir iesaistīti 6 partneri no 3 dažādām valstīm – Latvijas (SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”, Biedrība "Patvērums „Drošā māja”") , Lietuvas (UAB "Baltijos kompiuteriu akademija", SEI PLIUS) un Itālijas (Training 2000 psc, Associazione caritativa diocesana "Giustizia e Pace" onlus).

Projekta īstenošanai paredzēti 24 mēneši (līdz 2019. gada 1. oktobrim), finansējuma maksimālā summa ir EUR 192 196,00.

Projekta līguma Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469

ES