Ja esi Latvijā dzīvojošs ārzemnieks, piesakies uz Eiropas Savienības finansēto apmācību par uzņēmējdarbību un projektu vadību!

erasmus+  “Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija” (Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469) ir Eiropas Savienības finansēta Erasmus+ programma. Tās mērķis un galvenais rezultāts ir apkopot Latvijas, Lietuvas un Itālijas sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādājot mūsdienīgu katrai ieinteresētajai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus un bēgļus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi arī veicinot viņu integrāciju.

Pilot projektam līdz 21.04.2019. ir laipni aicināts pieteikties jebkurš Rīgā dzīvojošs ārvalstnieks. Programmas apguve paredzēta laika posmā no 2019. gada 23. aprīļa līdz jūlijam, 40h  programma paredz tādas tēmas kā 1) biznesa idejas atrašana, 2) biznesa plāna izveide, 3) biznesa formas izvēle, 4) biznesa idejas pozicionēšana, 5) finanšu vadība, 6) projektu vadība, 7) biznesa atbalsta iespējas un 8) aktuālie nodokļi. Programmu paredzēts apgūt izmantojot online pieejamās iespējas, kā arī klātienes tikšanās.

Pēc katra kursa pabeigšanas dalībnieks saņems apliecinājumu par attiecīgā moduļa pabeigšanu. Savukārt pēc visas programmas apguves, dalībniekam ir iespēja saņemt mentora atbalstu, kurš palīdzēs ar nepieciešamajām konsultācijām un sniegs nepieciešamo atbalstu, ja projekta dalībniekam ir biznesa ideja, kuru viņš vēlas realizēt.

Pieteikties uz apmācību kursu Jūs varat aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/bsnss_

Sīkāku informāciju par apmācību norisi Jūs varat iegūt: drosa.maja@gmail.com

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv.

 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence, Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains".