Atpakaļ

MS_O16_E1, Microsoft Office Excel 2016 pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:16
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķi

Iemācīt studentiem patstāvīgi strādāt ar Microsoft Excel 2016 – iestatīt un pielāgot darblapu savām vajadzībām, noformēt ievadītos datus un šūnas. Veikt aprēķinus, izmantojot formulas un funkcijas.

Pēc kursa 

Studenti pēc kursa patstāvīgi spēs:

 • Atvērt programmu un orientēties tās vidē.
 • Strādāt ar darbgrāmatu, tās darblapām un datiem.
 • Saglabāt darbgrāmatu un atvērt iepriekš izveidotu darbgrāmatu.
 • Strādāt ar darblapas datu apgabaliem.
 • Noformēt darblapas datus un šūnas.
 • Veikt darbības ar darblapas kolonnām un rindām.
 • Veikt darbības ar darblapām.
 • Veikt aprēķinus izmantojot funkcijas un formulas.
 • Attēlot datus, izmantojot diagrammas un sīkdiagrammas
 • Mainīt darblapas iestatījumus.
 • Sagatavot darblapu drukāšanai un drukāt to.

Kursa beigās studenti saņems Baltijas Datoru Akadēmijas diplomu par kursa apgūšanu.

Priekšzināšanas

Datoru lietošanas pamati.

Kursa materiāli

Katrs students saņems Baltijas Datoru Akadēmijas izstrādātu mācību grāmatu latviešu valodā ar teorijas un praktisko uzdevumu aprakstiem.

Kursa saturs

1. Excel 2016 vides apskate

 • Excel 2016 lietotāja saskarne.
 • Backstage skata izmantošana (backstage view).
 • Lentes un ciļņu izmantošana (ribbon and tabs).
 • Formulu joslas izmantošana (formula bar).
 • Darblapas elementi (worksheet elements).
 • Pārvietošanās darblapā (how to move in sheet).
 • Statusa joslas izmantošana (status bar).
 • Ātrās piekļuves rīkjoslas izmantošana (quick access toolbar).
 • Programmas ieteikumi un palīdzība (tell me what you want to do).

2. Darbs ar darbgrāmatu

 • Darbgrāmatas atvēršana un izveidošana (open and create workbook).
 • Darbgrāmatas saglabāšana (save workbook).
 • Darbs ar vienas un vairāku darbgrāmatu logiem (view window).
 • Pārvietošanās starp darbgrāmatām (switch windows).
 • Darba beigšana Excel 2016 vidē (close workbook).

3. Darbības ar darbgrāmatas darblapām

 • Jaunas darblapas pievienošana (insert new sheet).
 • Pārvietošanās no vienas darblapas uz otru (activate other sheet).
 • Darblapas nosaukuma mainīšana (rename sheet).
 • Darblapas pārvietošana, kopēšana un dzēšana (move or copy sheet).
 • Darblapas slēpšana un paslēptā parādīšana (hide/unhide sheet).
 • Vairāku darblapu iezīmēšana (select sheets).
 • Darblapu ciļņu nosaukuma iekrāsošana (tab color).
 • Peles labās pogas izvēlnes izmantošana.

4. Darbs ar darblapas datiem un datu apgabaliem

 • Informācijas ievadīšana šūnās (enter information).
 • Informācijas rediģēšana un dzēšana (edit data).
 • Automātiskā šūnas aizpildīšana (auto fill).
 • Šūnas un apgabala iezīmēšana (select cell area).
 • Datu ievadīšana iezīmētā datu apgabalā (insert data in selected area).
 • Ātrās datu analīzes rīka izmantošana (quick analysis).
 • Šūnu apgabala un objektu kopēšana, izgriešana un ielīmēšana (copy, cut, paste).
 • Datu apgabala pārvietošana (move data area).
 • Darbs ar datu sarakstiem (sort list).
 • Datu virkņu veidošana (fill series).

5. Darblapas datu noformēšana

 • Šūnas datu noformēšana – stils, izmērs, krāsa, lielums (format cell and data).
 • Šūnu formatējuma kopēšana un piešķiršana citai šūnai (format painter).
 • Šūnas datu līdzināšana (alignment).
 • Šūnu apvienošana (merge cells).
 • Darblapas kolonnu, rindu un šūnu izmēra maiņa (row height, column width).
 • Šūnas vizuālā noformējuma maiņa (format cells).
 • Šūnu apgabala formatēšana par tabulu (format as table).
 • Datu noformēšana, izmantojot datu formātus (number format).

6. Darbs ar šūnām, rindām un kolonnām

 • Jaunu rindu, kolonnu un šūnu ievietošana un dzēšana (add/delete cells, rows, columns).
 • Rindu un kolonnu pārvietošana (move rows, columns).
 • Rindu un kolonnu iesaldēšana un atsaldēšana (freeze panes).
 • Rindu un kolonnu slēpšana un paslēptā parādīšana (hide/unhide row, column).

7. Aprēķinu veikšana

 • Aprēķinu veikšana, izmantojot formulas (create formula).
 • Formulu kopēšana uz citām šūnām (copy formula).
 • Šūnu adresāciju izmantošana funkciju veidošanai (cell adreses in formula).
 • Funkciju ievietošana un veidošana, funkciju argumentu norādīšana (insert function).
 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas Round izmantošana (function Round).
 • Šūnu skaita noteikšanas funkcijas Count izmantošana (function Count).
 • Loģiskās funkcijas IF veidošana un argumentu norādīšana (logical function IF).

8. Grafiska datu attēlošana

 • Diagrammu veidošana un formatēšana (insert and format chart).
 • Sīkdiagrammas veidošana (insert sparklines).

9. Darblapas iestatījumu mainīšana un darblapas drukāšana

 • Darblapas piemaļu, orientācijas, izmēra un mērogojuma mainīšana (page layout).
 • Drukājamā apgabala norādīšana (set print area).
 • Lapas pārtraukumu ievietošana (insert page break).
 • Galvenes un kājenes norādīšana un pielāgošana (header and footer).
 • Darblapas drukāšana (print).

10. Papildu iespējas

 • Ātrā datu analīzes rīka izmantošana (quick analysis).
 • Informācijas meklēšana un aizstāšana (find and replace).
 • Excel palīdzības loga izmantošana (help).
 • Programmas pamatopciju un noklusējuma saglabāšanas vietas mainīšana (Excel Options).
 • Saderības režīms (compatibility mode).