Atpakaļ

FA-7, NILLTFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Darbs ar neparastiem un aizdomīgiem darījumiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):210,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar ziņošanas procesa, par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Mērķauditorija:

Banku un citu finanšu institūciju darbinieki, kam ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem jāizprot padziļināti. Darbinieki, kas savu tiešo darba pienākumu izpildē saistīti ar šiem jautājumiem.

Priekšzināšanas:

Apmeklēts NILLTFN pamata līmeņa apmācību kurss vai zināšanas un prasmes šī kursa apjomā.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

1. Kursa dalībnieki iegūs informāciju par ziņošanas sistēmu veidiem Latvijā un pasaulē, normatīvo regulējumu, darbības specifiku.

2. Spēs teorētiski un praktiski nošķirt neparastus un aizdomīgus darījumus, to stadijas un par tiem ziņot Kontroles dienestam.

3. Spēs argumentēt savu rīcību uzraudzības institūcijai par ziņoto vai neziņoto Kontroles dienestam.

4. Orientēsies ziņošanas kārtībā par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

5. Pārzinās statistiku par ziņojumu skaitu, ziņošanas efektivitāti gan kopumā valstī, gan pa atsevišķām neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm.

6. Iegūs pamazināšanas jaunu neparastu un aizdomīgu pazīmju veidošanā un izvērtēšanā.

7. Kā šīs jomas speciālisti spēs sniegt padomus saviem darba kolēģiem un konsultēt vadību.

Kursa programma:

1. Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem:

  • atteikums uzsākt sadarbību ar klientu;
  • ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;
  • ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem Kontroles dienestam;
  • atturēšanās no aizdomīgu darījumu veikšanas;
  • sadarbības pārtraukšana ar klientiem.

2. Kontroles dienesta darbs ar informāciju, datu bāzes uzturēšana;

3. Kontroles dienesta informācijas apmaiņa ar izmeklēšanas iestādēm un ārvalstu FIU.